G-U pro dveře

G-U pro dveře

V naší firmě Morava Okno používáme dveřní kování G-U secury automatic. Bezpečnostní dveřní uzávěry mají dvě automatické uzávirací střelky, které se automaticky uzavřou. Spolu se závorou zámku je zajištěno 3-bodové uzamčení dveří. Odemčení se provede z vnější strany klíčem a z vnitřní strany pohybem kliky. Dveře osazené tímto kováním jsou při každém uzavření dveří uzamčene a dotěsněné.Otočením klíče se pouze pojistí dveřní rozvora.

Nabízíme i elektronické ovládání dveří (http://www.evva.com/e-primo)

 

Výhody kování G-U secury automatic:

  • Především zvýšená ochrana proti vloupání
  • Při každém zavření dveří: je vždy uzamčeno
  • Vstupní dveře s dveřním uzávěrem G.U- SECURY Automatic jsou přezkoušeny dle ENV 1627 a splůňují třídu odolnosti WK2 a WK3
  • Dveře lze otevírat i zpětným pohybem klíče nejenom klikou.
  • Ze všech stran uťesněný zámkový kastlík - cizí tělesa nemohou narušit lehký chod.
  • Všechny průchozí otvory v kastlíku zámku jsou vyvložkovány - otřepy při vrtání nepadají do mechanizmu zámku
  • Všechny rozměry zámkového kastlíku a přídavných uzávěrů splňují předpis DIN 18251
  • Osvědčený program příslušenství G.U-SECURY.
  • Optimální protikorozní ochrana: kování s galvanizovaným povrchem a s povrchovým povlakování ferGUard

 

PPŘIDAT VIDEO!§!

obr tady http://www2.g-u.com/index.php?id=57&Lang=42&MP=28-2206