Systém Trocal 76 mm pro okna a dveře – snadné a správné rozhodnutí

Za aktuálního stavu techniky je titulek zcela na místě. Těžko najdeme okenní a dveřní profil s tloušťkou jen 76 mm, který propouští teplo pouze na úrovni Uf = 0,82 W/(m2K), tj. lépe, než izolační dvojsklo. Ještě více zaujme šíře jeho využití. Lze ho osadit dvojsklem i trojsklem. Profil můžeme použít pro výměnu starých oken i tam, kam se tlusté, „pasivní“ profily nevejdou.

Systém 76 mm pro pasivní i nepasivní domy

Jistě šlo krátce napsat pro všechny domy, záměrem však bylo upozornit na dvě netriviální věci:

  • Česká národní stavební norma ČSN 73 0540 požaduje pro pasivní dům součinitel prostupu tepla na úrovni 0,8 W/(m2K). Tomu samozřejmě plně vyhovuje již popsané okno z profilu Trocal 76 s trojsklem o celkovém součiniteli UW až úrovni 0,73 W/(m2K).
  • Stejné okno je však vhodné i do nízkoenergetického, energeticky úsporného nebo energeticky nespecifikovaného domu, ať už nového nebo modernizovaného. Investor by rozhodně neměl naletět tvrzením některých montážních firem, že okno s trojsklem se hodí jen do pasivního domu a nikam jinam. Věcně jde o to, že okno s trojsklem poskytuje (při stejné vnitřní teplotě) stejnou službu, tedy stejnou úsporu energie na vytápění (unikající okny), ať je vsazeno do pasivní či jiné stavby.
  • Systém 76 přináší rozsáhlé výhody také z provozně ekonomického hlediska. Díky modulární konstrukci s vysokou kompatibilitou ohledně skel, ocelí a vedlejších profilů umožňuje systém prováděcím firmám jednoduché zpracování a komfortní logistiku. Montáž usnadňuje inovované upevnění a snížení zatížení. A koncovým zákazníkům přináší Systém 76 to hlavní: šťastný pocit z dobré investice.